منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتار درمانی

منابع آزمون کارشناسی ارشد گفتار درمانی

منابع آزمون ارشد رشته گفتار درمانی

این مقاله مختص منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته گفتار درمانی میباشد.

کلیه علاقه مندان با مطالعه مدارک پیش نیاز رشته گفتار درمانی و در اختیار داشتن آن، میتوانند این رشته را از منابع آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی انتخاب و مطالعه کرده و در کنکور کارشناسی ارشد این رشته شرکت نمایند . جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد منابعی جهت مطالعه در این رشته تخصصی ارائه شده است که متقاضیان می توانند قبل از تهیه منابع مشورتی با کارشناسان مجموعه از طریق شماره تماس های ارائه شده در وبسایت داشته باشند تا علاوه بر آشنایی با جدیدترین منابع رشته خود بتوانند موفقیت بیشتری را در آزمون پیش رو کسب نمایند.

داوطلبانی که در زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد گفتار درمانی را به عنوان مجموعه امتحانی خود انتخاب می کنند، می توانند با داشتن یکی از مدارک مورد پذیرش که در زیر به آن اشاره شده، اقدام به برنامه ریزی مطالعاتی خود کنند. با توجه به اینکه هر کدام از دروس ضرایت مختلفی دارند ، داوطلبین میتوانند منابع مربوط به آن دروس را پس از همفکری با مشاورین برجسته این مرکز  و پرسیدن ضرایب هر درس با دقت بیشتری مطالعه نمایند. با توجه به این که آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد نیز به صورت جامع توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار میشود نیازی به تهیه منابع جداگانه برای متقاضیان دانشگاه آزاد وجود ندارد. مهمترین منابع آزمون ارشد در هر درس توسط مشاورین برجسته این مرکز انتخاب گردیده و در ادامه آمده است. بدیهی است در هر مسیری با کمک مشاوران و همفکری آنان می توان مسیر رسیدن به موفقیت را کوتاه تر نمود.

 

مدارک تحصیلی مورد پذیرش رشته گفتار درمانی

مدارک کارشناسی:

 • گفتار درمانی

 

پیش از تهیه منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته گفتار درمانی زیر مجموعه علوم پزشکی می توانید از طریق شماره تماس  ۰۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران ارشد تست در تماس باشید.

 

لیست منابع آزمون ارشد گفتار درمانی

دروس امتحانی و منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته گفتار درمانی

۱) زبان انگلیسی

 • کتاب Anderson, A. Active Skills for Reading (Vols. 1-4). USA: Thompson. 2008.
 • کتاب KIRN, e. and Hartman, P. Interaction: Reading. McGraw-Hill. 2007.
 • کتاب Atai, M.R. Shoja, J. Kafshgarsouteh, M. and Zolghadri, M. English for the Students of Medicine. Tehran: SAMT. 2013 (1391).انتشارات سمت
 • کتاب Seal, B. Academic Encounters: Reading, Study Skills and Writing. Cambridge Uni. Press. 2000.
 • کتاب Shokrpour, N. and Mehbudi, A. Improving Reading Skills. Tehran: Jangal Publications.انتشارات جنگل
 • کتاب Markstein, L. and Hirasawa, L. Developing Reading Skills (Vol. 1-3). Cambridge UniversityPress.

 ۲)اختلالات صوت

 • کتاب Stemple J.C, Roy, N., Klaben B.K. (2014) Clinical Voice Pathology: Theory and Management, Fifth Edition. Plural Publishing
 • کتاب Peterson-Falzone. Hardin-Jones. Karnell (2010) Cleft Palate Speech. Mosby

۳)اختلالات واج‌شناختی و آواشناسی

 • کتاب Bernthal. Bankson N, Flipsen P. (2013) Articulation and phonological disorder USA
 • کتابDuffy JR. (2013). Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management (2nd Ed) St. Louis, Mo: Elsevier Mosby
 • آواشناسی زبان فارسی، آواها و ساخت آوایی هجا. تهران مرکز نشر دانشگاهی

۴)اختلالات روانی گفتار

 • کتاب Guitar, B (2014) stuttering . An integrated approach to its nature and treatment , Lippincott William & Wilkins
 • کتاب  Ward D. (2006).Stuttering and Cluttering: Frameworks for Understanding and Treatment. Routledge

۵)اختلالات زبان در دوره رشد

 • کتاب Paul, R. & Norbury, C. Language disorders from infancy through adolescence. St. Louis, Missouri: Elsevier, Mosby. 2012
 • کتاب Owens, R.E. Language development, an introduction. 2012
 • کتاب Snowling, M. Stackhouse, J. Dyslexia, speech and language: A practitioner’s handbook, 2nd ed. Whurr. 2006
 • کتاب Cole EB. & Flexer C. Children with hearing loss developing listening and talking birth to six. Plural Publishing. 2007

۶)اختلالات اکتسابی زبان

 • کتاب Coppens, P. Patterson, J. Aphasia Rehabilitation: Clinical Challenges. 2017. Jones & Bartlett Learning, LLC,
 • کتاب Bhatnagar, SC. Neuroscience for the Study of Communicative Disorders (Point (Lippincott Williams & Wilkins). 2012. LWW
 • کتاب LaPointe, L. Aphasia and Related Neurogenic Language Disorders, Thieme, 2011

۷)اختلال بلع

 • کتاب Arvedson J. & Brodsky L. Pediatric swallowing and feeding: assessment and management. 2nd edition. Cengage learning 2002