روش هایی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

چگونگی نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد 

یکی از معیار هایی که برای فهم توانایی حرفه ای یک دانشجو نسبت به رشته تحصیلی اش، مورد بررسی قرار میگیرد پایان نامه خوب و عالی است. به همین خاطر یکی از سوالاتی که ذهن دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد را به خود مشغول کرده، این است که راه و روش هایی نوشتن یک پایان نامه خوب چیست؟ و یا اصولا، پایان نامه خوب چه معیارهایی دارد و نقش یک پایان نامه خوب برای دفاع و اقدام برای ادمیشن جهت ادامه تحصیل چیست.

 

چطور توانایی خود را برای نوشتن «پایان نامه کارشناسی ارشد» بالا ببریم؟

یکی از مهمترین اسناد مکتوب و محکم برای بیان توانایی شما در رشته ای که در آن مشغول به تحصیل هستید، وجود دارد یک پایان نامه عالی است. میزان خوب یا بد بودن پایان نامه نشان دهنده توانایی هر دانشجو در طول زمان تحصیل او است. هر اندازه موضوع پایان نامه و محتوای آن، خلاق، نوآور و مستدل و مستند باشد، ارزش و کیفیت محصول علمی شما که تولید علم است، افزایش خواهد یافت. هر چقدر توانایی خود را در مطرح کردن یک موضوع خلاقانه بالا ببرید به همان اندازه امکان تجاری سازی ایده ها و ارتباط با شرکت های دانش بنیان و اخذ پذیرش تحصیلی در رشته مورد نظر شما از دانشگاه ها و موسسات آموزشی داخل و خارج از کشور بهتر برای شما فراهم می شود.

یک پایان نامه خوب و عالی نشان دهنده توانایی های یم دانشجو است که باعث ایجاد فرصت هایی برای او می شود و اگر توانایی ترجمه آن به زبان انگلیسی را نیز داشته باشد میتواند آن را در مجامع علمی در سطح جهانی ارائه دهد. پس در نوشتن پایان نامه، باید دقت بسیاری به خرج داد تا محصول نهایی، قابل دفاع و ارزشمند باشد. معمولا پایان نامه ها از ۵ فصل تشکیل شده اند که در ادامه به شرح هر یک از آنها می پردازیم

 

فصل های ۵ گانه

اولین فصل: مقدمه

نخستین فصل پایان نامه از اهمیت زیادی برخوردار است. اهمیت آن نیز به آنچه دانشجو در ادامه پایان نامه قصد دنبال کردن و تحقیق بر روی آن دارد را می توان پی برد. بیان طرح کلیات تحقیق، طرح مسئله و ضرورت تحقیق معمولا در این قسمت ارائه می شود. اهمیت فصل مقدمه به این خاطر است که اگر خوب تالیف نشود، خواننده به دلیل پرداخت به موضوع پایان نامه و اهمیت موضوع پی نخواهد برد و تا انتهای پایان نامه، سوالات بسیاری ذهنش را مشغول خواهد کرد. 

اگر مقالات آکادمیک را مطالعه کرده باشید می دانید که مقدمه آنها  چند پاراگراف یا نهایتا نصف صفحه است اما در پایان نامه این طور نیست و مقدمه میتواند تا ۲۰ صفحه هم باشد و به همین دلیل امکان پرداخت به موضوع به طور کامل و دقیق اما مختصر و مفید فراهم است. 

موضوعاتی که باید در بخش مقدمه پایان نامه شرح داده شود :‌

 • مقدمه: در خود فصل مقدمه نیز باید یک مقدمه کوتاه وجود داشته باشد
 • طرح مساله: مساله باید شرح داده شود. به این معنی که دلیل انتخاب این موضوع چیست؟
 • ضرورت مساله: ضرورت پرداخت به موضوع پایان نامه از جنبه های مختلف طرح شود
 • اهداف تحقیق: سوالات تحقیق بیان وطرح آنچه به دنبال آن هستیم
 • فرضیه ها: طرح HYPOTHESIS باید منطقی و مستدل و منطبق بر مرور منابع خوب باشد
 • پیش فرض ها: معرفی  پیش فرض هایی که شما را به دستیابی به فرضیه ها کمک کرده 
 • تعریف واژگان: شرح کلمات کلیدی و آنچه در متن اصلی پایان نامه ارائه شده
 • روش تحقیق: روشهای تحقیقی شما چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی باید در این قسمت ذکر شود
 • قلمرو: قلمرو پژوهش به صورت زمانی و مکانی و موضوعی معرفی شود
 • خلاصه:‌ خلاصه مطالب ارائه شده در مقدمه نیز برای ورود به فصل دوم ارائه شود.

بهتر است محدودیت های تحقیق هم در مقدمه ذکر شود تا علاوه بر خوش استایل و خوش نقش شدن پایان نامه توسط راهکار های بالا محدودیت ها هم ذکر شود.

 

دومین فصل : مرور منابع

این بخش شامل مرور منابع مورد استفاده شما می باشد. شما باید پیشینه تحقیق خود را به صورت کامل و جامع موشکافی و مورد تحلیل بررسی قرار دهید. به همین دلیل، باید بر اساس موضوع مقاله خود، بیش از ۲۰ مقاله /کتاب را که از جنبه های گوناگون به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوع اشاره کرده اند را به خوبی مطالعه و نکته های کلیدی را به صورت منسجم و منظم در بخش مرور منابع ارائه کنید.

این بخش نیازمند کار مطالعاتی زیادی است.زیرا که گاهی پیش می آید که برای ارائه تئوری لازم جهت تشریح موضوع پایان نامه و پرداختن به موضوع از جهات گوناگون، نیازمند ارائه متون آکادمیک با رفرنس هستید ک خود این کار لازمه صرف زمان زیادی است. انسجام مطالب در این بخش مفصل نباید فراموش شود. 

مرور منابع نیازمند تسلط شما به سیستم رفرنس نویسی هست که سیستم هاروارد یکی از آنها به شمار می رود.در این فصل سعی کنید موارد زیر را رعایت کنید.

 • مقدمه: مقدمه ای از موضوعی که قصد دارید به پیشینه آن اشاره کنید مطرح نمایید.
 • مبانی: برای درک بهتر موضوعات پایان نامه و آشنایی با کلید واژه های پیشینه تحقیق مورد نیاز است را حتما لیست کنید.
 • پیشینه تحقیق:‌ ارائه نظریه هایی که با موضوع تحقیق به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتباط هستند و در فعالیت های تحقیقاتی دیگران منتشر شده است 
 • جمع بندی: جمع بندی منطقی از مطالب ارائه شده در بخش مرور منابع
 • معرفی سازمان تحقیق: معرفی سازمان یا گروه یا ساختار مورد مطالعه کیفی و کمی
 • چهارچوب تحقیق: تعریفی متغیرهای پژوهش داشته باشید
 • مدل گذاری: ارتباط منطقی بین تئوری ارائه شده و داده هایی که قرار است جمع آوری و تجربه و تحلیل شود ارائه کنید
 • خلاصه: نوشتن چند پاراگراف به عنوان خلاصه کل مطالب 

 

سومین فصل: روش شناسی

سوم روش شناسی که research methodology نامیده می شود و روش تحقیق (کیفی یا کمی) شیوه طرح پرسشنامه شیوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن را مورد بررسی قرار می دهد و شامل قسمتهای زیر است:

 • مقدمه:‌ متنی خلاصه و جامع از کاری که قصد انجامش را دارید
 • روش تحقیق: به شرح هدف و محیط اجرا و استراتژی و مسیر انجام تحقیق بپردازید
 • جامعه آماری: معرفی جامعه آماری تحقیق از نظر جنس و سواد شرایط مکانی و مشابه این مسائل
 • روش نمونه گیری جامعه آماری: تعداد نمونه و روشهای نمونه گیری
 • متغیرهای تحقیق: ارائه شاخص هایی تغییر پذیر هستند
 • ابزار اندازه گیری: شرح اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری
 • روش آماری: بیان چگونگی روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 
 • روایی و پایابی: قابلیت اطمینان و اعتبار نتایج بدست آماده برای بسط دادن
 • خلاصه: متنی کوتاه از خلاصه کل مطالب

 

چهارمین فصل: یافته ها

در این فصل باید به تجزیه و تحلیل داده ها بدست آمده است در یافته ها پرداخته شود.در این بخش باید توصیف داده بر اساس جداول و نمودارهای توصیفی، معرفی آزمون فرضیه ها متناسب با یافته ها و نمودارهای ذیربط و مدل اولیه و نهایی تحقیق ارائه شود. در این میان حتی فرضیه های تایید یا رد می شود هم باید بیان شود.

 

پنجمین فصل: نتیجه گیری

هدف از وجود این بخش به بحث و نتیجه گیری اشاره می کند. معمولا در این فصل برخلاف بخش discussion در مقالات آکادمیک، خلاصه ای از سه فصل قبل ارائه می شود و بر اساس finding ها در بخش چهارم، نظرات موافق و مخالف یافته ها بررسی و مورد بحث قرار می گیرد تا خواننده در راستای موضوع و هدف پایان نامه، از نتیجه کار انجام شده در ۴ فصل قبلی مطلع شود.معمولا اگر نظری در این قسمت داده می شود، بهتر است برای تایید آن، از یافته های دیگر محققان نیز استفاده و استناد شود.

توجه داشته باشید که شروع نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد باید از بدو ورود به دانشگاه آغاز شود تا بتوانند تا پایان تحصیل خود در این مقطع این کار را به خوبی و گداشتن زمان کافی به اتمام برسانند. داوطلبانی که برای ورود به کارشناسی لیست بهترین منابع آزمون ارشد را مطالعه کرده و با رتبه های بالا وارد دانشگاه شده اند با آمادگی بیشتر این مرحله را آغاز میکنند. تمامی داوطلبان باید دو مطلب را در نظر داشته باشند یکی آن که همیشه از اخبار کارشناسی ارشد اطلاع داشته باشند و دوم اینکه برای مطالعه منابع کنکور کارشناسی ارشد، به دنبال بهترین ها باشند.  برای بدست آوردن لیست بهترین منابع کنکور ارشد میتوانید با کارشناسان ما در ارشد تست در تماس باشید.

پیش از تهیه منابع آزمون کارشناسی ارشد تمامی رشته های گروه های آزمایشی می توانید از طریق شماره تماس  ۰۲۱۶۶۹۸۹۲۴۸ از سراسر کشور از ساعت ۹ صبح الی ۷ عصر با مشاوران ارشد تست در تماس باشید.

arshadtest

دیدگاه کاربران ...

 1. توسط ماندانا کریم پور

  سایت خیلی خوبی دارید و مطالبتون غیر تکراری و جذابه برای بچه هایی که قصد شرکت توی آزمون ارشد رو دارند

 2. لطفا قبل از ارسال سئوال یا دیدگاه سئوالات متداول را بخونید.
  جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
  دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.

  دیدگاه خود را بیان کنید